Adavédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató  A Medoktszolg Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a honlapunkon kezelt személyes adatait.  Az adatkezelő címe: 2089, Telki, Repkény utca 14 Az adatkezelő elérhetősége: drkelemen.info@gmail.com Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.  Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.  Az érintettek köre: regisztrált felhasználók  A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott adatok: Név, e-mail cím.  Az adatgyűjtés célja: hírlevél küldése Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelő személye: – Dr. Kelemen Csaba

A regisztráló kérelmezheti az adatkezelőnél  – tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,  – személyes adatainak helyesbítését,  – személyes adatainak törlését vagy zárolását.  Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.  Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.  A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)